Koristi za poslodavce od saradnje sa Faks-om ogledaju se u sledećem:

  1. Ekonomičnost - Angažovanje radnika preko omladinske zadruge je finansijski najpovoljniji način za poslodavca, s obzirom da je procenat poreza i doprinosa na zaradu najniži u odnosu na druge načine angažovanja radnika.
  2. Smanjena administracija - Dovoljno je da poslodavac samo zatraži potreban broj radnika mail-om ili telefonom i da zadrugu obavesti o broju ostvarenih radnih sati. Svu administraciju obavlja Faks.
  3. Početna ocena kandidata - U eri informacione tehnologije, mnogo toga se može uraditi sa mobilnog telefona ili računara. Međutim, učlanjenje kod nas se ostvaruje lično. Sa svakim zadrugarom se obavi razgovor i procene njegove sposobnosti i spremnost za rad. Poslodavac na taj način već ima obavljenu primarnu selekciju kandidata.
  4. Vreme je novac - Poslovna kultura u Omladinskoj zadruzi Faks je takva da se ceni vrednost vremena. Zato Faks nudi brzu i profesionalnu uslugu u nalaženju privremeno zaposlenih. U mogućnosti smo da obezbedimo prisustvo zadrugara na lokaciji rada u roku od svega par sati od poziva.