Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih (studentskih) zadruga:

Zakon o zadrugama (Sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98) Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010)

Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br.24/05, 75/14)

Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS br.107/05)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl. glasnik RS br. 101/2005 i 113/2017)*

Zakon o porezu na dohodak gradjana (S.glasnik RS br. 24/01, 80/02)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS br. 84/04)

Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS br. 84/04)

 

* Propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu obezbeđuje naručilac posla